Közgyűlés. 5. Közvetítés

link | beágyazás | Megosztás

Leírás

10. Javaslat Dunaújváros közgyűlése 293/1996-os közgyűlési határozata 5. pontjában meghatározott feladat határidejének módosítására. 11. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ alapító okiratának hatályon kívül helyezésére, új alapító okirat elfogadására (iskola-egészségügy ellátás). 12. Javaslat az ifjúság-egészségügyi feladat önkormányzati hatáskörbe vételéről. 1997. március 1-től a kórháztól átkerül az önkormányzathoz. 13. javaslat a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak egyszeri keresetkiegészítés felosztásáról. 14. Javaslat katasztrófaelhárítási pénzügyi alap létrehozására. Döntés: a megyei védelmi bizottság pénzügyi alapjának pontosabb megismerése után újra tárgyalja a csatlakozást a közgyűlés. 15. Javaslat az idegenforgalom alapjainak megteremtésére (munkacsoport létrehozása). Döntés: a bizottságok a márciusi első közgyűlésre készítsenek egy koncepciót. 16. Javaslat a volt szovjet laktanya területén található építmények elbontására (10 épület). Az Innopark Kht. számára jóváhagyva. 17. Javaslat a város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és elhelyezkedésére vonatkozó pályázat kiírására. Interpellációk: Kocsis Lóránt a kutyatartásról (kutyaürülék). Tóth László az önkormányzati lakóépületek jogi helyzetéről, valamint az állampolgárok adójának 1 százalékáról való felajánlásáról a civil szervezetek felé. Kérdések: influenza betegségek a városban, nőtt a tüdődaganatos betegségek száma, a levegőszennyezés oka lehet-e.


Szereplők

Almási Zsolt, Gyöngyösi Pál, dr., Dorkota Lajos, dr., Kálmán István, Horváth László, Illéssy István, Varga István, Antal Lajos, Barányi Albert, Kapás Zsolt, Silye Attila, Böszörményi Zoltán, Kocsis Lóránt, Sipos János, dr., Deimel János, Pochner László, Szemán József, Kós Károly, Berzlánovits Mátyás, Lánczos András,


vendéglátás, turizmus (idegenforgalom), terv, TB, támogatás/állami, szolgáltatás, szociális intézmények, Szent Pantaleon Kórház, szeméttelep,szemétszállítás, szemét (hulladék), szálloda, rendezvény, pályázat, önkormányzat, laktanya, kutyatartás, köztisztaság, közterület, közgyűlés, közalkalmazottak, kórház, katasztrófavédelem, Jószolgálati Otthon, iskolaegészségügy, Innopark Kht, ifjúság, idegenforgalom (turizmus), hulladék (szemét), határozat/közgyűlési, Fejér megye, ESZI (Egyesített Szociális Intézmény), Egyesített Szociális Intézmény (ESZI), egészségügy, Egészségmegőrzési Központ, Családsegítő Szolgálat, civil szervezetek, Bölcsődék Igazgatósága, bérlakás, bér, Arany Csillag Szálloda, állattartás, adó


Hozzászólások